Avís legal

De conformitat amb la legislació vigent (llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i la normativa concordant, aquest avís legal tenen la finalitat de complir amb el deure d'informació general i establir unes condicions d'ús i accés per l'usuari d'aquest portal d'Internet.

 

Sobre aquest avís legal

El present avís legal regula les condicions generals d'ús i serveis de la pàgina www.ideacio.com, propietat de Miquel Gil (d'ara endavant IDEACIÓ-disseny). La mera utilització d'aquest portal atribueix la condició d'usuari d'aquest lloc web i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions en aquest Avís Legal en la versió publicada i actualitzada per IDEACIÓ-disseny, en el moment d'accés de l'usuari .

 

Ús correcte del lloc web

Aquest lloc web és única i exclusivament per a ús personal dels usuaris. Vostè es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il·legals o prohibits.

Vostè accepta usar el servei només per al seu ús personal no lucratiu. Així mateix, accepta informar IDEACIÓ-disseny de manera oportuna, si observa un ús no autoritzat o adequat del servei per tercers o violacions de dret d'autor, marques registrades i altres drets que el servei pogués estar infringint o viceversa.

 

Propietat industrial

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general. Qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de IDEACIÓ-disseny. Només s'autoritza la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts al lloc web.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

Excepte autorització expressa de IDEACIÓ-disseny, no es permet l'enllaç a «pàgines finals», el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina www.ideacio.com

IDEACIÓ-disseny es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

 

Responsabilitat

Amb caràcter general, els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir IDEACIÓ-disseny per la utilització indeguda.

IDEACIÓ-disseny no serà en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor o a qualsevol prestació.

IDEACIÓ-disseny no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic. De manera que IDEACIÓ-disseny no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l'usuari o tercers.

 

Els hi agrada...