Caballé-Pagés | Encàrreg particular Caballé-Pagés | Encàrreg particular Caballé-Pagés | Encàrreg particular Caballé-Pagés | Encàrreg particular Caballé-Pagés | Encàrreg particular

Caballé-Pagés | Encàrreg particular

Disseny, maquetació i impressió d'un àlbum fotogràfic en suport paper.

Pàgines: 58.
Mides de l'àlbum fotogràfic: 20 x 30.

Àlbum amb tapa dura i interior imprès en paper d'alta qualitat amb revestiment resistent als raigs ultraviolats.

Fotografies originals facilitades en suport paper. Escaneig d'imatges, digitalització d'elements, retoc fotogràfic de cadascuna de les imatges i adaptació dels textos.


TORNA AL PORTFOLI TORNA AL PORTFOLI