"Revestimientos SICAM"

Gràfica publicitaria: adaptació gràfica del logo de l'empresa. Disseny de flyer per marqueting publicitari I carta de serveis.

Màrqueting promocional per web I xarxes socials, qr code.

Visita el lloc
http://www.revestimientos-sicam.com/


TORNA AL PORTFOLI TORNA AL PORTFOLI